Računalnik je hiter in natančen, toda neumen, človek pa počasen in površen, a inteligenten, je nekoč izjavil neznani vizionar. Skupaj lahko dosežeta čudeže, je še dodal. Na izobraževanju sicer ne bomo delali čudežev, se pa bomo dotaknili programiranja, dejavnosti, ki jih je ustvarila že mnogo. Spoznali bomo osnove programskega jezika po imenu python, ki je hkrati industrijsko zanimiv in prijazen začetnikom. Programi, ki jih bomo napisali, bodo sicer preprosti, imeli pa bodo marsikaj od tistega, kar imajo veliki.

Izobraževanje bo izvedeno v dveh delih: Programiranje od začetka 1 in nadaljevalni del Programiranje od začetka 2. Udeležite se lahko posamičnega izobraževanja ali pa po ugodnejši ceni kupite paket obeh izobraževanj. Izobraževanje je sestavljeno iz predavanj in praktičnih vaj za utrjevanje znanja.

Izvajalec

Z nami bo dr. Luka Fürst, docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL in član Laboratorija za tehnologijo programske opreme.

Datum

Programiranje od začetka 1:

 • 25. in 30. september ter 2. in 7. oktober 2020 od 16.30 do 20.30 ure v Akademiji FRI (Večna pot 113).

Programiranje od začetka 2:

 • 9., 14, 16. in 21. oktober od 16.30 do 20.30 ure v Akademiji FRI (Večna pot 113).

Vsebina

Programiranje od začetka 1

Uvod

 • malo o programiranju in pythonu nasploh,
 • pythonova konzola,
 • aritmetični operatorji in izrazi,
 • spremenljivka,
 • prireditev,
 • tip,
 • pisanje samostojnih programov,
 • izpisovanje podatkov,
 • branje podatkov.

Krmilni konstrukti

 • zaporedje stavkov,
 • pogojni stavki: if, if-else, if-else-elif,
 • primerjalni operatorji,
 • logični operatorji in izrazi,
 • zanka while,
 • zanka for,
 • naključna števila.

Funkcije

 • definicija funkcije,
 • funkcija brez parametrov,
 • funkcija s parametri,
 • vračanje vrednosti.

Tabele

 • izdelava tabele,
 • dostop do elementov tabele,
 • dolžina tabele,
 • sprehod po tabeli,
 • tipične operacije nad tabelo (maksimum, iskanje …),
 • pythonove funkcije za delo s tabelami,
 • terke.

Nizi

 • definicija niza,
 • niz in znak,
 • funkciji ord in chr,
 • dolžina niza,
 • pythonove funkcije za delo z nizi.

Programiranje od začetka 2

Množice

 • izdelava množice,
 • dodajanje in odvzemanje elementov,
 • preverjanje prisotnosti elementa,
 • presek, unija in razlika množic,
 • nespremenljivost elementov množice,
 • tipični primeri uporabe množic.

Slovarji

 • izdelava slovarja,
 • dostop do vrednosti preko ključa,
 • preverjanje prisotnosti ključa,
 • sprehod po slovarju,
 • tipični primeri uporabe slovarjev.

Datoteke

 • odpiranje datoteke,
 • branje datotek po vrsticah,
 • pisanje v datoteke,
 • obdelava datotek CSV.

Grafika in grafični uporabniški vmesnik

 • izdelava grafičnega okna,
 • preprosto risanje,
 • preproste animacije,
 • odzivanje na pritiske tipk,
 • oznake, gumbi, vnosna polja.

Za koga?

Za popolne začetnike ali tiste, ki si želite obnoviti osnove programskega jezika python.

Cena prijavnine

Programiranje od začetka 1 (16 šolskih ur)Programiranje od začetka 2 (16 šolskih ur)
Polna cena220 € + DDV220 € + DDV
Člani Kluba alumnov UL in zaposleni na UL (15% popust)187 € + DDV187 € + DDV
Člani Kluba alumnov FRI (20% popust)176 € + DDV176 € + DDV
Partnerji Akademije FRI (30% popust)154 € + DDV154 € + DDV
Študenti100 € + DDV100 € + DDV
PAKET 1 + 2 (32 šolskih ur)
Polna cena400 € + DDV
Člani Kluba alumnov UL / zaposleni na UL350 € + DDV
Člani Kluba alumnov FRI280 € + DDV
Partnerji Akademije FRI245 € + DDV
Študenti150 € + DDV