Dr. Luka Fürst je docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL in član Laboratorija za tehnologijo programske opreme.

Že vrsto let izvaja vaje pri predmetih Programiranje 1 in 2 na univerzitetnem študiju, od oktobra 2019 pa predmet Programiranje 1 tudi predava. Izvedel je že več tečajev programiranja za različne ciljne skupine (dijake, študente drugih fakultet, učitelje in splošno populacijo). Kar poučuje, prenaša tudi v prakso, saj si roke redno maže z realnimi programerskimi projekti. Poleg naštetega je programiranje sredstvo in predmet njegovega raziskovalnega dela. Je avtor ali soavtor več znanstvenih člankov s področja algoritmike in pedagoških pristopov k programiranju.