Javni sklad RS za podjetništvo je objavil poziv za sofinanciranje (vavčerje) stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc. S tem želijo mikro, mala in srednje velika podjetja spodbuditi, da bi za svoje zaposlene in vodstvene kadre zagotovila ustrezna znanja s področij digitalizacije.

Slovenski podjetniški sklad tako usposabljanja sofinancira v višini do 60 %!

Usposabljanja si lahko izberete izključno iz Kataloga usposabljanj, ki je objavljen na spletni strani DIHS (Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije).

  • Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20 % zaposlenih. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanje za vsaj 1 zaposlenega.
  • Upravičeni stroški: stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca). Strošek DDV ni upravičen strošek.
  • Prijavitelju se do leta 2023 lahko izplača največ 20.000,00 EUR po tem javnem pozivu; pri čemer lahko pridobi prijavitelj največ 1 vavčer na leto do 10.000,00 EUR.
  • Subvencija: minimalna 1.000,00 EUR, maksimalna 9999,99 EUR (oz. do 60 %).
  • Upravičenost stroškov in izdatkov traja od 5. 4. 2019 do 30. 9. 2023.

Več o sofinanciranju si lahko preberete na povezavi.