Blender je brezplačno odprtokodno orodje za izdelavo 3D modelov, animacij in svetov ter njihovih upodobitev. V okviru delavnice bomo spoznali osnove izdelave 3D modelov in končnih upodobitev.

Trajanje: 3 šolske ure

Cena: 150,00 EUR + DDV

Izvajalec: Ciril Bohak