Uvod v odkrivanje znanj iz podatkov je prvi korak v svet podatkovne analitike. Izobraževanje je namenjeno popolnim začetnikom, ki želijo spoznati osnovne metode strojnega učenja s pomočjo vizualizacij ter interaktivne predstavitve algoritmov. Postopkov se bomo učili brez programiranja in matematike, po izobraževanju pa boste lahko samostojno zgradili in uporabili analitični delotok. Izobraževanje je praktično, z delom na konkretnih primerih. Sami se boste preizkusili v analizi na novih podatkih. Brez dolgočasnih PowerPointov.

Vsebina:

  • Raziskovanje podatkov in vizualizacije.
  • Hierarhično razvrščanje v skupine.
  • Razlaganje skupin, odkrivanje osamelcev.
  • Metoda k-voditeljev.
  • Projekcije, MDS.
  • Segmentacija strank.

Za koga?

Za vse, ki jih veseli delo s podatki in bi radi naredili korak dlje od preprostih statistik.

Po izobraževanju boste:

  • Poznali dve metodi za odkrivanje skupin v podatkih.
  • Bili sposobni sami gručiti nove podatke in odkrite gruče razložiti.
  • Znali odkriti osamelce v podatkih in preveriti kvaliteto gručenja.

Predznanja:

Ni potrebnih predznanj.

Trajanje:

  • 5 šolskih ur

Izvajalci: