Na izobraževanju vam bomo predstavili sodobne pristope vodenja projektov razvoja programske opreme. Prvi del je namenjen spoznavanju ključnih lastnosti in prednosti iterativnega pristopa. V tem delu udeleženci med drugim spoznajo, kako s pomočjo iterativnega pristopa učinkovito obvladovati tveganja in kako na podlagi ocenjevanja iteracij projekt sproti usmerjati.

V drugem delu udeležencem podrobneje predstavimo dva popularna agilna pristopa za vodenje projektov – SCRUM in Kanban. Seznanimo vas tudi z dvema metodama za ocenjevanje napora pri agilnih projektih – Planning Poker in The Bucket System.

V okviru izobraževanja bo izvedena tudi praktična vaja »Simulacija projekta«, kjer bodo udeleženci na manjšem praktičnem primeru v skupinah spoznavali mehanizme iterativnega razvoja.

Vsebina:

  • Predstavitev iterativnega razvoja.
  • Organizacija in planiranje iterativno vodenega projekta.
  • Obvladovanje projektnih tveganj.
  • Meritve in ocenjevanje napredka projekta.
  • Predstavitev agilnih pristopov.
  • Pristop Scrum.
  • Uporabniške zgodbe.
  • Pristop Kanban.

Za koga?

Vodje projektov, razvijalci, analitiki in drugi vključeni v projekte razvoja programske opreme, ki želijo spoznati ključne elemente iterativnega razvoja programske opreme v velikih skupinah in projektih kot tudi agilne pristope, ki so bolj primerni za delo v manjših skupinah.

Po izobraževanju boste …

… znali načrtovati projekte na iterativen način z upoštevanjem projektnih tveganj.

… razumeli, kako projekt v izvesti na agilen način z uporabo Scrum ali Kanban.

Predznanja:

Specifična predznanja niso potrebna.

Trajanje:

  • 2 x 4 šolske ure

Izvajalci: