Dr. Damjan Vavpotič je prodekan za kakovost in mednarodno dejavnost in izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter predstojnik Laboratorija za informatiko.

Na raziskovalnem področju se ukvarja z metodologijami razvoja informacijskih sistemov in programske opreme, v okviru tega še zlasti z agilnimi pristopi, objektnim razvojem ter pristopi k vpeljevanju in evalvaciji metodologij v organizacijah. Raziskovalno se ukvarja tudi z evalvacijo pedagoških procesov.

V okviru svoje strokovne dejavnosti je do danes vodil in sodeloval pri vrsti projektov, ki so med drugim obsegali:

  • pripravo razvojnih procesov,
  • vpeljevanje in evalvacijo metodologij razvoja informacijskih sistemov v organizacije,
  • pripravo strateških načrtov informatike,
  • analizo in načrtovanje informacijskih sistemov in relacijskih podatkovnih baz,
  • implementacijo in testiranje informacijskih sistemov.

Izobraževanja