Dnevi brezbrižnega srfljanja po Medmrežju so minili. Čas je, da si vsakdo osveži in osmisli vsaj osnove računalniške varnosti. Zaposleni v javnem in zasebnem sektorju morajo biti sposobni prepoznavati grožnje in na njih pravilno reagirati. To je še posebej pomembno, kadar se pri delu srečujejo z bolj ranljivimi populacijami, ki so, kot vemo, pogoste posredne tarče napadov.

Zato vas bomo na izobraževanju naučili osnovnega izrazoslovja, se poglobili v profile napadalcev in preučili tipične primere uspešnih napadov. Spoznali boste tudi pravne okvirje informacijske varnosti in se skladno s tem naučili pravilnih odzivov na napade. Napade boste sposobni prepoznati in znali o njih poročati tako, da bodo imeli rep in glavo. Izobraževanje je namenjeno tistim, ki računalnike uporabljate kot orodje, in ne kot sredstvo preživetja.

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 23. januarja, od 16.30 do 20.30 ure v Akademiji FRI (Večna pot 113, Ljubljana). Predaval bo dr. David Modic.

Prijavnina:

 • Posamezniki: 200,00 € + DDV
 • Člani Kluba alumnov UL in zaposleni na UL: 15% popust
 • Člani Kluba alumnov FRI: 20% popust
 • Partnerji Akademije FRI: 30% popust
 • Študenti: 60,00 €+ DDV

Cena zajema:

 • izvedbo izobraževanja,
 • zapiske z dodatno razlago, ilustracijami in primeri,
 • certifikat Akademije FRI,
 • malico.

Vsebina:

 • Osnovno izrazoslovje (INFOSEC, OSINT, modeli groženj, vektorji napada, …).
 • Splošni modeli groženj:

  • potek napadov,
  • pridobljene koristi,
  • profili napadalcev,
  • mehanska in človeška informacijska varnost
 • Tipični praktični primeri uspešnih napadov in prepoznavanje le-teh.

 • Odgovorno razkrivanje incidenta in komunikacija s tehničnim osebjem in pristojnimi organi (npr. SI- CERT).

 • Pravni okvirji informacijske varnosti za telebane.

Za koga?

Izobraževanje je namenjeno ne-tehničnemu osebju zaposlenemu v javnem in zasebnem sektorju (še posebej tistim, ki so zaposleni v šolstvu).

Po izobraževanju boste …

… znali prepoznati napade in imeli boljši odziv na incidente.

… znali poročati o incidentih tako, da bo imelo rep in glavo.