Četrtek, 16. april 2020, do 17.00 do 18.00.

Slovenski jezik je zelo razčlenjen, saj pozna 7 narečnih skupin in preko 40 narečij in podnarečij. Jih poznate? Poznate njihove značilnosti?

Da bi približali slovenska narečja tudi širši javnosti (in hkrati nudili uporabno orodje za dialektologe) smo na FRI UL v sodelovanju s FF UL pripravili nekaj spletnih aplikacij za temo narečnega govora. Izpeljani projekti so pokazali priložnosti in izzive, ki jih nove tehnologije nudijo tudi na področju jezikoslovja. Znati jih moramo le izkoristiti.

Webinar predstavi dve spletni aplikaciji: Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil (IKBN) in Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP). Osredotočili se bomo na funkcionalnosti obeh aplikacij ter predstavili možnosti, ki jih nudi vpeljava IKT v jezikoslovju, z vidika popularizacije področja in dostopnosti širši javnosti. Prikazan bo tudi primer odličnega interdisciplinarnega projekta, pri katerem so produktivno sodelovali strokovnjaki s področij računalništva (razvijalci spletne aplikacije), grafičnega oblikovanja (celostna podoba aplikacije in multimedijski elementi) in jezikoslovja (priprava vsebine).

Zakaj se udeležiti webinarja?

Webinar je namenjen vsem, ki jih zanima odkrivanje narečnih posebnosti slovenskega jezika, še posebej pa morebitnim strokovnim uporabnikov predstavljenih spletnih aplikacij, kot so študenti slovenistike, učitelji slovenščine in dialektologi.

Izvajalka: Viš. pred. dr. Alenka Kavčič

Povezavo do webinarja boste po prijavi prejeli na vaš e-mail naslov v četrtek, 16. aprila 2020, 30 minut pred pričetkom.

*UDELEŽBA JE BREZPLAČNA.*