Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Akademija FRI
Večna pot 113
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 479 8268
Email: akademija@fri.uni-lj.si