Vsebina izobraževanja temelji na postopkih računalniškega vida, ki predstavljajo izhodišče večine biometričnih sistemov, ki imajo za vhod sliko. V okviru izobraževanja bodo vsebine predstavljene teoretično in praktično skozi dejanske primere in najnovejše implementacije, tudi globokega učenja. Modalnosti, ki bodo obdelane, se lahko določi skupaj s podjetjem.

Vsebina:

 • Biometrične modalnosti.
 • Zgradba tipičnega biometričnega sistema.
 • Razpoznava/verifikacija/identifikacija.
 • Pogoji za korektno primerjanje sistemov (metrike, baze, protokoli, ogrodja).
 • Uspešnost in uporabnost sistemov.
 • Ključne modalnosti in delovanje sistemov:
  • prstni odtis in/ali
  • šarenica in/ali
  • obraz in/ali …
 • Večbiometrični sistemi/večmodalnost/fuzija.
 • Ključni izzivi modalnosti/sistemov.

Za koga?

Ciljna skupina so vsi, ki jih zanima visoko-tehnološki razvoj, raziskave in produkti na področju biometrije. Primarno je izobraževanje tako namenjeno tehničnemu kadru, ki želi razumeti delovanje in uspešnost biometričnih sistemov, so recimo njihovi uporabniki, integratorji ali razvijalci.

Po izobraževanju boste …

… poznali ključne lastnosti posameznih biometričnih modalnosti.

… razumeli korake vsakega biometričnega sistema.

… znali določiti potrebne lastnosti za vpeljavo biometričnega sistema.

… znali pravilno meriti in primerjati uspešnost biometričnih sistemov.

… razumeli ključno terminologijo vsake modalnosti in uporabo le-te v realnih sistemih.

… razumeli prednosti in pomanjkljivosti posameznih modalnosti.

… znali združevati modalnosti za doseganje boljše učinkovitosti biometričnih sistemov.

… poznali ključne algoritme računalniškega vida v biometriji.

Predznanja:

Če je izobraževanje večdnevno in vsebuje tudi samostojno razvojno delo na pripravljenih nalogah, potem je zahtevano predznanje programiranja. Za enodnevno izobraževanje predznanje ni potrebno.

Trajanje:

 • 6 šolskih ur (oziroma več po dogovoru)

Izvajalci: