Izobraževanje predstavi glavne tehnike podatkovnega rudarjenja in dela z besedili. Udeleženci bodo spoznali ključne postopke za rudarjenje besedil ter pripravo tekstovnih podatkov za analizo. Izobraževanje je praktično in bo predstavilo koncepte ter metode znanosti o podatkih z analizo podatkov iz resničnega življenja, na koncu pa bodo udeleženci lahko samostojno izvedli osnovno analizo besedil.

Vsebina:

  • Nalaganje podatkov, tehnike ustvarjanja besedilnih korpusov.
  • Predobdelava besedil in avtomatsko sintaktično označevanje.
  • Gručenje besedil in segmentacija dokumentov.
  • Analiza sentimenta.
  • Praktični primeri.

Za koga?

Za vse, ki jih veseli delo s podatki in bi radi naredili korak dlje od preprostih statistik.

Po izobraževanju boste …

… poznali ključne pristope rudarjenja besedil, vizualizacije in raziskovalno analizo podatkov.

… sposobni sami rudariti besedila in identificirati najprimernejše metode za analizo vašega problema.

… lahko samostojno izvedli osnovno analizo besedil.

Predznanja:

Ni potrebnih predznanj.

Trajanje:

  • 5 šolskih ur

Izvajalci: