Na izobraževanju boste spoznali najnovejše pristope pri razvoju sodobnih aplikacij in informacijskih rešitev ter arhitekturne vzorce in koncepte, na katerih temeljijo sodobne digitalne aplikacije in rešitve. Poseben poudarek bo na vpeljavi novih arhitekturnih konceptov v obstoječa okolja in postopen prehod s klasičnega monolitnega razvojnega modela na model uporabe mikrostoritev in ostalih konceptov arhitekture za oblak (cloud-native), na osnovi katere razvijajo rešitve najuspešnejša internetna podjetja.

Vsebina:

Prvi del: tehnologije za digitalno preobrazbo

 • Digitalizacija, digitalna preobrazba, digitalni produkti in storitve.
 • Digitalna platforma.
 • Arhitekture razvoja aplikacij in informacijskih rešitev.
 • Zahteve sodobnih digitalnih rešitev, API ekonomija.
 • Kaj je cloud-native, ključne prednosti in slabosti, zakaj je ključna za digitalno preobrazbo?
 • Poslovni vidiki digitalizacij in cloud-native arhitektur:
  • Zakaj je cloud-native arhitektura nujna za uspešno realizacijo digitalne strategije (in digitalne transformacije)?
  • Zakaj vpeljati cloud-native arhitekturo in kako to vpliva na poslovanje in poslovne modele?
  • Kako vpeljava vpliva na organizacijske vidike, vodenje projektov in skupinsko delo?
 • Pregled ključnih konceptov cloud-native arhitektur:
  • Mikrostoritve.
  • API in API prehodi.
  • Vsebniki.
  • Orkestracija vsebnikov.
  • Integracije.
  • DevOps.
  • Principi gradnje cloud-native rešitev.
 • Vpeljava cloud-native arhitekture:
  • Kaj narediti in česa ne pri vpeljavi cloud-native arhitekture
  • Praktične izkušnje (lessons learned)
  • Prehod na cloud-natve arhitekturo

Drugi del: tehnični vidiki in demonstracija na primerih

 • Elementi cloud-native arhitekture:
  • Konfiguracija in odkrivanje storitev.
  • Upravljanje identitet, avtentikacija in avtorizacija.
  • Zagotavljanje visoke razpoložljivosti.
  • Odpornost na napake.
  • Komunikacijski modeli, protokoli in principi (sinhroni, asinhroni, pretočni dogodki, gRPC, GraphQL, itd.).
 • Vsebniki in orkestracija:
  • Zakaj vsebniki Docker?
  • Principi upravljanja vsebnikov.
  • Kubernetes in orkestracija.
  • Napredna arhitektura postavitve.
 • Vloga in pomen DevOps:
  • Principi , tehnologija in vrednote DevOps.
  • Continous Everything.
  • Avtomatizacija postopkov.
  • Nameščanje in verzioniranje mikrostoritev.
  • Avtomatizacija infrastrukture in platforme.
 • Praktični prikaz tehnologije in konceptov.

Za koga?

Izobraževanje je razdeljeno na dva dela. Pri del je namenjen vodstvenim kadrom, vodjem informatike, vodjem digitalizacije, članom uprav, zadolženih za IT in digitalizacijo, arhitektom in razvijalcem, ki so vpleteni v projekte razvoja digitalnih rešitev s poudarkom na razumevanju konceptov ter poslovno organizacijskih vidikih.

Drugi del je bolj tehničen in je namenjen IT vodjem, arhitektom, razvijalcem in ostalim kadrom, ki so vpleteni v tehnične vidike digitalizacij in cloud-native arhitektur.

Po izobraževanju boste …

… vedeli, kaj mora vsako podjetje narediti na strani ITja, da bo pripravljeno za digitalno poslovanje .

… vedeli, katere tehnologije in arhitekture je potrebno uporabiti za uspešen, hiter in agilen razvoj digitalnih rešitev .

… poznali cloud-native arhitekturo, mikrostoritve, APIje, vsebnike in DevOps ter vedeli, kako so povezani .

… znali uspešno vpeljati nove tehnologije in razvojni model.

… imeli praktične izkušnje iz uspešnih projektov vpeljave .

Predznanja:

Niso potrebna.

Trajanje:

 • 2 x 4 šolske ure

Izvajalci: