Kontejnerji in Kubernetes sta najpopularnejši tehnologiji za izgradnjo t. i. oblačnih sistemov in aplikacij (cloud native applications/systems). Naučili vas bomo obvladovati in razumeti prednosti in slabosti tehnologije kontejnerjev ter delovanja in arhitekture gruče orkestratorja kontejnerjev Kubernetes.

Vsebina:

Pregled arhitekture, tehnologij, orodij in pristopov za potrebe obvladovanja kontejnerjev z uporabo orkestratorja Kubernetes.

Za koga?

V izdelavi.

Po izobraževanju boste …

V izdelavi.

Predznanja:

Specifična predznanja niso potrebna.

Trajanje:

  • 4 šolske ure - predstavitev tehnologije Kubernetes brez praktičnega dela delavnice.
  • 2 x 4 šolske ure - predstavitev tehnologije Kubernetes s praktično delavnico.
  • 2 x 4 šolske ure - poglobljena predstavitev za IT strokovnjake, ki že poznajo osnove dela s kontejnerji.

Izvajalci: