Za podjetje smo izvedli 3-dnevno izobraževanje Dizajnerski pristop.

Predaval je dr. Rok Stritar.