Dr. Rok Stritar v svojem profesionalnem življenju deluje na treh področjih: (1) vodi izobraževanja, svetuje in mentorira podjetnike v različnih fazah razvoja, kar je nadaljevanje njegove 12 letne pedagoško raziskovalne zaposlitve na Ekonomski fakulteti, (2) načrtuje, vodi in izvaja svetovalne projekte za večje poslovne sisteme na področju povečevanja učinkovitosti proizvodnje, logistike, IT-ja, notranjih procesov, HRM ter razvoju in izboljšavi proizvodov in storitev in (3) deluje kot član vodstvene ekipe v lastnem podjetju Kibuba d. o. o. , ki upravlja verigo specializiranih trgovin v dveh državah.

Izobraževanja