Dr. Petar Vračar je asistent na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter član Laboratorija za kognitivno modeliranje.

Izobraževanja