Dr. Marko Robnik Šikonja je redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter član Laboratorija za kognitivno modeliranje.

Raziskovalno dela na področjih strojnega učenja, podatkovnega rudarjenja in analitike, iskanja znanja iz podatkov, kognitivnega modeliranja, umetne inteligence in njihove uporabe. V okviru strojnega učenja ga še posebej zanimajo globoko učenje, ocenjevanje atributov, razlaga prediktorjev, obdelava naravnega jezika, konstruktivna indukcija in analiza omrežij. Je avtor ali soavtor več kot 100 publikacij. Njegovi članki so v mednarodnih publikacijah citirani več kot 4.000-krat.

Izobraževanja