Dr. Marko Bajec je redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije in IoT Demo Centra.

Predava več predmetov s področja informatike in podatkovnih baz. V okviru aplikativnega in raziskovalnega dela se ukvarja z obvladovanjem informatike ter uporabo podatkovnih tehnologij v okviru različnih domen, kot so internet stvari, pametna mesta, pametni domovi, oskrbovana stanovanja, telemedicina ipd.

V medijih

Izobraževanja