Dr. Erik Štrumbelj je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter član Laboratorija za kognitivno modeliranje.

Raziskovalno deluje na področju uporabne statistike in strojnega učenja s poudarkom na bayesovskih metodah. Ima preko 10 let praktičnih izkušenj iz analize podatkov, že več kot 5 let pa poučuje Bayesovo statistiko na magistrskem in doktorskem študiju. Skupaj s člani skupine za Bayesovo statistiko in računanje je aktiven pri promociji Bayesove statistike in razvoju programskih orodij, vključno s prispevki k razvoju programskega jezika Stan.

Izobraževanja