Dr. Dejan Lavbič je asistent na Fakulteti za računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani ter član Laboratorija za podatkovne tehnologije.

Na raziskovalnem področju se ukvarja z inteligentnimi agenti, večagentnimi sistemi, odkrivanjem zakonitosti v podatkih, ontologijami in semantičnim spletom.

Je član The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC) in Slovenskega društva Informatika (SDI).

Izobraževanja