Dr. Danijel Skočaj je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter predstojnik Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme.

Njegovi glavni raziskovalni interesi segajo na področje umetnega spoznavnega vida ter spoznavnih sistemov in vključujejo avtomatsko modeliranje predmetov iz vizualne informacije s poudarkom na robustnem in inkrementalnem vizualnem učenju in razpoznavanju na podlagi videza ter snovanju in razvoju umetnih spoznavnih sistemov s poudarkom na interaktivnem učenju.

V medijih

Izobraževanja