Blaž Meden je asistent in doktorski kandidat na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter raziskovalec v Laboratoriju za računalniški vid.

V sklopu raziskovanja na doktorski disertaciji se ukvarja z globokim učenjem in slikovno biometrijo. Zanimajo ga predvsem aplikacije iz računalniškega vida in praktična uporaba globokih nevronskih mrež. Njegovo trenutno raziskovalno področje je osredotočeno na temo deidentifikacije oz. anonimizacije obraznih slik ter obrazov na video posnetkih. Motivacija za tovrstne raziskave izvira iz dejstva, da je področje varnosti in zasebnosti danes zelo aktualno, saj je uporaba video nadzornih sistemov zelo pogosta povsod okoli nas.

Kot asistent poučuje praktične vaje pri predmetih Osnove oblikovanje ter Multimedijske vsebine (oba predmeta se izvajata na dodiplomski stopnji študija). Pri teh predmetih pokriva različne postopke izdelave vizualnih vsebin z uporabo različnih orodij za oblikovanje in 3D modeliranje. Ta orodja zajemajo npr. Adobove pakete (Photoshop, Illustrator in After Effects), Processing (platforma za kreativne vizualizacije) in Blender (odprtokodno orodje za 3D modeliranje in animacijo).

Poleg izkušenj iz uporabe vizualnih orodij za izdelavo grafičnih vsebin, svoje znanje dopolnjuje s poznavanjem ogrodij za globoko učenje ter ostalih knjižnic za raziskovalno računanje v Pythonu (Numpy, Scipy, TensorFlow, Keras …). Inženirsko znanje omenjenih orodij dopolnjuje s poznavanjem trenutnih napredkov in modelov na področju globokega učenja, ki se osredotočajo na obdelavo računalniških slik (npr. konvolucijske nevronske mreže, generativne nevronske mreže ter arhitekture tipa enkoder-dekoder).

Izobraževanja