Napredno izobraževanje, na katerem se bomo poglobili v delovanje algoritmov strojnega učenja ter ugotovili, kako le-ti delujejo. Z uporabo intuicije in preprostih primerov bomo prikazali prednosti in slabosti posameznih pristopov. Vsaka lekcija se konča s praktičnim primerom, kjer udeleženci preizkusijo svoje znanje na novih podatkih. Spoznali bomo najnovejše pristope znanosti o podatkih in strojnega učenja, ki so specifično namenjeni za poslovne probleme. Poudarek je na intuiciji. Nič zahtevne matematike, statistike ali programiranja. Izobraževanje je praktično. Delali bomo na primerih in študijah - nič dolgočasnih PowerPointov.

Vsebina:

 • Raziskovanje podatkov in predprocesiranje.
 • Osnovne statistične analize, prikazane preko pametnih vizualizacij.
 • Gručenje in segmentacija strank.
 • Projekcije večdimenzionalnih podatkov.
 • Odločitvena drevesa, naključni gozdovi, logistična regresija.
 • Gradnja napovednih modelov in napovedovanje odhoda uporabnikov.
 • Prekomerno prilagajanje in pogoste napake pri gradnji modelov.
 • Kako pravilno napovedovati?
 • Ocenjevanje modelov in mere uspešnosti.
 • Napovedovanje na novih podatkih.

Za koga?

Za vse, ki jih veseli delo s podatki in bi radi naredili korak dlje od preprostih statistik.

Po izobraževanju boste:

 • znali napovedovati odhod uporabnikov
 • razumeli odločitve nekaterih klasifikatorjev
 • bili sposobni oblikovati poslovne odločitve na podlagi modelov
 • znali segmentirati stranke v skupine
 • vedeli, kako razložiti skupine
 • lahko samostojno oblikovali analitični delotok

Predznanja:

Ni potrebnih predznanj.

Trajanje:

 • 2 x 5 šolskih ur

Izvajalci: