Naučili vas bomo osnovnih principov penetracijskega testiranja (i. e. preverjanja varnosti sistemov prek simuliranih napadov), s poudarkom na izrabi človeških virov in pasivnega zbiranja podatkov o pomanjkljivostih sistema in posameznikov. Izobraževanje vsebuje teoretične in praktične elemente.

Vsebina:

  • Usvojili boste temelje varnostne etike in razumeli, v kateri točki bi nadaljevanje njihovega početja brez dovoljenja pomenilo kršenje zakona in imelo neprijetne posledice zanje in njihovega zaposlovalca.
  • Naučili se boste osnov dela z nekaterimi tipičnimi orodji, ki jih uporabljajo varnostni delavci.
  • Naučili se boste osnovnih tehnik zbiranja informacij o tarčah, ki jih bomo preverjali.
  • Znali boste izdelati poročilo o vdoru, skupaj z dobrimi praksami oblikovanja poročil in dokumentacije.
  • Med trajanjem programa in še nekaj mesecev po njem boste imeli dostop do nekaterih orodij, ki jih uporabljamo pri penetracijskem testiranju.

Za koga?

V izdelavi.

Po izobraževanju boste …

… znali prepoznavati šibke točke tarč in načinov izrabe le-teh.

… znali v praksi prepoznati šibke točke delovnih organizacij.

… poznali tehnike prepričevanja, ki bodo olajšale inercijo podjetja pri doseganju sprememb varnostnih politik.

Predznanja:

V izdelavi.

Trajanje:

  • 4 x 5 šolskih ur

Izvajalci: