V zadnjem času se pojavlja vse večja potreba po 3D vsebinah in vizualizacijah, ki so vključenih v spletne in mobilne aplikacije. V okviru izobraževanja bodo na praktičnih delavnicah podane osnove 3D računalniške grafike in razvoja spletnih in mobilnih 3D aplikacij z uporabo ogrodja Three.js ali orodja Unity3D, odvisno od posamezne izvedbe delavnice. Poglavitni namen delavnice je predstaviti kako lahko v sodobne spletne strani vnesemo tudi 3D vsebine, ki lahko obiskovalcem na atraktivnejši način predstavijo informacije npr. vizualizacije objektov, predmetov ali nakupovalnih artiklov. Prav tako pa lahko na takšen način razvijemo tudi svoje 3D igre, ki so dostopne na vseh najbolj popularnih platformah na mobilnih napravah in računalnikih.

Vsebina:

V okviru delavnice vam bomo predstavili ogrodje Three.js (ali orodje Unity3D), ki nam močno olajša razvoj 3D aplikacij na spletu. Preko osnovnih primerov bomo spoznali kako lahko na spletu prikažemo tudi lastne vsebine:

 • osnove 3D izrisa,
 • spoznavna aplikacija,
 • izris 3D objektov,
 • barvanje 3D objektov,
 • uporaba tekstur,
 • uvoz 3D objektov,
 • osvetlitev,
 • osnove animacije,
 • interakcija z uporabnikom,
 • uporabniški vmesnik,
 • naprednejši koncepti.

Za koga?

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želijo spozati z razvojem 3D aplikacij za splet z uporabo ogrodja Three.js ali orodja Unity3D.

Po izobraževanju boste …

… lahko samostojno razvili spletno/mobilno aplikacijo s 3D vsebino.

… razumeli osnove delovanja interaktivne 3D računalniške grafike.

… znali vsebino spletne strani obogatiti s 3D vsebinami.

… znali razviti preprosto mobilno 3D aplikacijo.

… znali povezati 3D vsebine z obstoječimi vsebinami v spletni strani.

… razumeli koncepte interakcije z uporabnikom.

Predznanja:

Za delavnico je potrebno predznanje o programiranju in vsaj nekaj izkušenj s programskim jezikom JavaScript za delo z ogrodjem Three.js oz. s programskim jezikom C# za delo z orodjem Unity3D.

Trajanje:

 • 3-5 x 6 šolskih ur

Izvajalci: