Na izobraževanju vas bomo seznanili s ključnimi koncepti poslovno-informacijske arhitekture ter modeliranja poslovnih procesov in vas naučili uporabljati odprtokodni program za pripravo poslovno-informacijske arhitekture Archimate. Na praktičnih primerih bomo ugotavljali, kako popisati poslovne procese v podjetju (poslovni, aplikativni in tehnološki nivo).

Vsebina:

  • Spoznavanje ključnih vsebin, konceptov in metod na področju priprave poslovno-informacijske arhitekture podjetij.
  • Spoznavanje delovanja arhitekturnega programa za modeliranje ArchiMate.
  • Popis konkretnih poslovnih procesov podjetij v programu ArchiMate.
  • Identifikacija priložnosti za izboljšavo obstoječih poslovnih procesov.
  • Vrednotenje koristi potencialnih izboljšav poslovnih procesov (avtomatizacija, informatizacija, digitalizacija).
  • Ocenjevanje stroškov izboljšav poslovnih procesov.

Za koga?

Izobraževanje je primerno predvsem za vodje projektov, IT arhitekte in poslovne analitike.

Po izobraževanju boste …

… znali identificirati poslovne procese, ki bi jih bilo smiselno avtomatizirati, informatizirati ali digitalizirati.

… znali ovrednotiti strateške in druge koristi ter pravilno oceniti stroške informatizacije, avtomatizacije in digitalizacije poslovnih procesov.

Predznanja:

Niso potrebna.

Trajanje:

  • 2 x 4 šolske ure

Izvajalci: