Na izobraževanju bo prek praktičnega primera predstavljen dizajnerski pristop za reševanje kompleksnih večplastnih problemov, ki v središče postavljajo potencialne uporabnike izdelkov in storitev.

Vsebina:

  • Preko primerov zakaj, kje in kako je dizajnerski pristop primerna metodologija.
  • Spoznali boste ključnih pet faz metode.
  • Za vsako izmed faz bodo predstavljene ključne tehnike, poudarki in pasti.
  • Po izobraževanju boste lahko začeli sami uporabljati in trenirati principe dizajnerskega pristopa v praksi.
  • Izobraževanje bo izrazito praktično usmerjeno, pridobljeno znanje pa bo mogoče začeti uporabljati takoj za ključne pristope rudarjenja besedil za obdelavo tekstovnih dokumentov, vizualizacije ter raziskovalno analizo podatkov.

Za koga?

Za vodje velikih in malih podjetij ter njihove uslužbence, za zagonska podjetja, uslužbence vladne in akademske sfere.

Po izobraževanju boste …

… začeli drugače pristopati k reševanju kompleksnih problemov in razvoju novih rešitev, tako v poslovnem svetu, kot v privatnem življenju. Pridobljena znanja predstavljajo osnovo za nadaljnji trening veščin, s katerimi boste svoje okolje lahko spreminjali na bolje.

Predznanja:

Predznanja niso potrebna.

Trajanje:

  • 4 šolske ure

Izvajalci: