Namen izobraževanja je predstaviti sodobne pristope vodenja projektov razvoja programske opreme. Prvi del je namenjen spoznavanju ključnih lastnosti iterativnega pristopa. V drugem delu udeleženci spoznajo dva popularna agilna iterativna pristopa za vodenje projektov – SCRUM in Kanban. Del izobraževanja poteka v obliki delavnice v kateri udeleženci v skupinah izdelajo plan iteracij z upoštevanjem tveganj.

Izobraževanje bo potekalo v petek, 14. junija 2019, od 9.00 do 15.00 ure v Akademiji FRI.

VSEBINA:

  • Predstavitev iterativnega razvoja.
  • Organizacija in planiranje iterativno vodenega projekta.
  • Obvladovanje projektnih tveganj.
  • Meritve in ocenjevanje napredka projekta.
  • Predstavitev agilnih pristopov.
  • Pristop SCRUM.
  • Pristop Kanban.

ZA KOGA?

Vodje projektov, razvijalci, analitiki in drugi vključeni v projekte razvoja programske opreme, ki želijo spoznati ključne elemente iterativnega razvoja programske opreme v velikih skupinah in projektih kot tudi agilne pristope, ki so bolj primerni za delo v manjših skupinah.

Vsak udeleženec potrebuje svoj prenosni računalnik.

IZVAJALEC: