Akademija FRI

Vrhunsko znanje

Poslanstvo in vizija

Akademija Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je eden izmed vodilnih ponudnikov izobraževanj s področja IT v Sloveniji. Pedagogi, raziskovalci in zunanji sodelavci Fakultete predajajo strokovna znanja, ki so v koraku s tehnološkim napredkom in tako ustvarjajo pomemben kader za slovenska in tuja podjetja.

philosophy-image

Aktualna izobraževanja

Uvod v umetno inteligenco in strojno učenje

16. 11. 2019
izobrazevanje-aktualno-image

Na izobraževanju bomo razjasnili razliko med človeško in računalniško inteligenco ter spoznali osnove strojnega učenja kot temelj umetne inteligence.

Več

Poslovno-informacijske arhitekture

20. 11. 2019,   21. 11. 2019
izobrazevanje-aktualno-image

Seznanili vas bomo s ključnimi koncepti poslovno-informacijske arhitekture ter modeliranja poslovnih procesov in vas naučili uporabljati odprtokodni program za pripravo poslovno-informacijske arhitekture Archimate. Na praktičnih primerih bomo ugotavljali, kako popisati poslovne procese v podjetju (poslovni, aplikativni in tehnološki nivo).

Več

Prepoznavanje in odzivanje na InfoSec napade

25. 11. 2019,   26. 11. 2019
izobrazevanje-aktualno-image

Poglobili se bomo v načine varovanja podjetja pred napadi in načine pravilnega odzivanja na napade znotraj pravnih okvirjev. Zanimala nas bo tudi komunikacija z nadrejenimi in prijavitelji napada, kot tudi svetovanje službi, ki skrbi za človeške vire, ter pravnim in PR službam.

Več

Uporaba pametnih pogodb pri tehnologiji veriženja blokov

27. 11. 2019,   28. 11. 2019
izobrazevanje-aktualno-image

Predstavili vam bomo celovit pregled t. i. pametnih pogodb, od razpoložljivih tehnologij, trendov in orodij, do pristopov in primerov dobrih ter slabih praks. Spoznali boste možnosti praktične uporabe bodisi kot razširitev obstoječih arhitektur bodisi kot mehanizem za sklepanje dogovorov med različnimi entitetami.

Več

Globoko učenje v računalniškem vidu

4. 12. 2019,   5. 12. 2019
izobrazevanje-aktualno-image

Namen izobraževanja je predstaviti globoko učenje in računalniški vid kot omogočitveno tehnologijo za razvoj novih produktov in reševanje mnogih izzivov na različnih področjih. Na kratko bomo udeležence seznanili z osnovnimi koncepti in delovanjem globokega učenja v računalniškem vidu, poudarek pa bo na predstavitvi konkretnih primerov uporabe in predaji praktičnih izkušenj pri razvoju tovrstnih rešitev.

Več

Osnove 3D modeliranja z orodjem Blender 2.8

2. 12. 2019,   9. 12. 2019,   16. 12. 2019
izobrazevanje-aktualno-image

Zaradi vse večje potrebe po 3D vsebinah za uporabo v različnih scenarijih, je smiselno spoznati tudi osnove takšnih vsebin. Močno orodje za ustvarjanje 3D vsebin je Blender. To je brezplačno odprtokodno orodje namenjeno ustvarjanju animiranih filmov, vizuelnih efektov, 3D umetnij, modelov za 3D tisk, interaktivnih 3D aplikacij in video iger. Uveljavilo se je tako med amaterskimi kot profesionalnimi uporabniki in velja za najmočnejše odprtokodno 3D oblikovalsko orodje, ki podpira širok nabor uporab in ponuja visoko stopnjo prilagodljivosti.

Več

Prepoznavanje kibernetskih groženj

23. 1. 2020
izobrazevanje-aktualno-image

Vsako podjetje in vsak posameznik bi v današnjem času, ko je tehnološki napredek v stalnem porastu, varnost pa pod vprašajem, moral poznati vsaj osnove informacijske varnosti. Zato vas bomo na izobraževanju naučili osnovnega izrazoslovja, se poglobili v profile napadalcev in preučili tipične primere uspešnih napadov. Spoznali boste tudi pravne okvirje informacijske varnosti in se skladno s tem naučili pravilnih odzivov na napade. Napade boste sposobni prepoznati in znali o njih poročati tako, da bodo imeli rep in glavo.

Več

Rudarjenje in organizacija besedil

3. 2. 2020,   4. 2. 2020
izobrazevanje-aktualno-image

Količina podatkov, ki jih zajamemo dnevno, se je v zadnjih desetih letih povečala za nekaj velikostnih razredov. Poleg kopičenja podatkov v okviru družbenih medijev, k temu pripomore tudi izjemen razmah interneta stvari. Ta skorajda sleherni stvari omogoča prejem, generiranje in pošiljanje podatkov. Če so bile relacijske baze še pred kratkim edini in osnovni način shranjevanja, dandanes to ne velja več. Na izobraževanju vam bomo predstavili, kaj so ključne omejitve tradicionalnih sistemov in kako te omejitve rešujemo s sodobnimi, podatkovno intenzivnimi sistemi.

Več

WebGL od začetka

5. 2. 2020,   12. 2. 2020,   19. 2. 2020
izobrazevanje-aktualno-image

Dandanes zahtevne grafične aplikacije delujejo tudi v spletnih brskalnikih predvsem po zaslugi vmesnika WebGL. Običajno se WebGL uporablja za 3D vizualizacije, primeren pa je tudi za bolj splošno vzporedno računanje. Medtem ko se začetni tečaji v glavnem osredotočajo na osnove 3D grafike, je to izobraževanje namenjeno tistim, ki bi radi WebGL spoznali bolj podrobno in z njim pospešili računanje na končnih napravah.


Več

Uvod v slikovno biometrijo

13. 2. 2020
izobrazevanje-aktualno-image

Vsebina izobraževanja temelji na postopkih računalniškega vida, ki predstavljajo izhodišče večine biometričnih sistemov, ki imajo za vhod sliko. V okviru izobraževanja bodo vsebine predstavljene teoretično in praktično skozi dejanske primere in najnovejše implementacije, tudi globokega učenja. Modalnosti, ki bodo obdelane, se lahko določi skupaj s podjetjem.

Več

Zaupajo nam

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo